Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 26698Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2021

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het opslaan van roerende zaken door het plaatsen van afzetcontainers binnen de gemeentegrenzen gedurende het jaar 2021 (ontvangen 18-01-2021).

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.