Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 26694Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - vernieuwen van de dakconstructie (incl. plaatsen dakkapellen) en het renoveren van de achtergevel - Koperstraat 3, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    het vernieuwen van de dakconstructie (incl. plaatsen dakkapellen) en het renoveren van de achtergevel op het perceel Koperstraat 3 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie A, nummer 4645 (ontvangen 15-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.