Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 266931omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Maasberg 6 6181 GV te Elsloo (O2021-128\0971175912)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-128\0971175912, ingekomen op 17 juni 2021 voor het plaatsen van zonnepanelen en het verwijderen van asbesthoudende toepassingen gelegen aan Maasberg 6 6181 GV te Elsloo.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit(en):

  • Bouwen

 

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.