Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 26688Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - legaliseren van een bestaande tuinberging en overkapping - Hilleshagerweg 12, Vijlen

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het legaliseren van een bestaande tuinberging en overkapping op het perceel Hilleshagerweg 12 te Vijlen, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 261 (ontvangen 18-01-2021);

Tegen bovenstaande aanvragen kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.