Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 26687Beschikkingen | aanvraagGemeente Vaals - melding Activiteitenbesluit milieubeheer - veranderen van het bedrijf Camping Cottesserhoeve - Cottessen 6, Vijlen

III. MELDING WET MILIEUBEHEER

Burgemeester en Wethouders maken, gelet op artikel 8.41 van de Wet Milieubeheer, bekend dat de volgende melding Activiteitenbesluit milieubeheer is ingediend:

Cottessen 6 te Vijlen 6294 NE Vijlen, voor het veranderen van het bedrijf Camping Cottesserhoeve.

De melding is ingediend op 11-01-2021.

Genoemde melding met bijbehorende stukken kunnen gedurende 6 weken na de in de aanhef van deze publicatie vermelde datum, tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ter inzage aangevraagd worden bij het Klant Contact Centrum via info@vaals.nl. Voor eventuele vragen met betrekking tot deze melding kunt u contact opnemen met de RUD Zuid-Limburg, telefoon 043-3897812.