Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 2643Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning, Pintol 2 in Best

Op 30 december 2020 ontving de gemeente Best onderstaande aanvraag:

Omschrijving:

het verbouwen van het bijgebouw

Locatie:

Pintol 2 in Best

Activiteit:

  • Bouwen

Dossiernummer:

WABO_VERG-20-01913

 

Procedure

De aanvraag en de stukken die daarbij horen kunt u op het gemeentehuis inzien. Hiervoor maakt u een afspraak met de vakgroep Vergunningen, tel. 14 0499. Binnen acht weken neemt het college van burgemeester en wethouders een beslissing op de aanvraag. Zij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. U kunt tegen een aanvraag geen bezwaar maken. Dat kan pas wanneer het college zijn beslissing op de aanvraag bekendmaakt. In de publicatie van het besluit leest u hoe u bezwaar maakt.