Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 264260omgevingsvergunningOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Ur (O2021-139\0971177539)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-139\0971177539, ingekomen op 9 juli 2021 voor het uitvoeren van leidingwerkzaamheden in een leidingenstrook nabij de maas op een perceel kadastraal nekens gemeete Stein, sectie A, nummer 3611 en 3612,

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteit:

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.