Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 261891omgevingsvergunningKennisgeving termijnverlenging 2021-000696, Kavelsloot 25, 1602HG Enkhuizen

Verlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning Kavelsloot 25, 1602HG Enkhuizen

Het college van burgemeester en wethouders heeft de beslistermijn op de volgende aanvraag met zes werken verlengd:

Locatie: Kavelsloot 25, 1602HG Enkhuizen

Voor:Het realiseren van een uitbouw aan de achterzijde en zijgevel

Datum besluit: 2 augustus 2021

Bezwaar

Bezwaar maken is alleen mogelijk tegen het besluit dat de beslistermijn is verlengd. Inhoudelijk bezwaar maken kan op een later tijdstip.

Informatie over het besluit

Wilt u meer informatie of dit besluit inzien? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Veiligheid, Vergunningverlening en Handhaving via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.