Gemeenteblad van Medemblik

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MedemblikGemeenteblad 2021, 261409omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst omgevingsvergunning, Dokter de Vriesstraat 4, 1654JS Benningbroek

 

Op 31 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande woning op het perceel Dokter de Vriesstraat 4, 1654JS Benningbroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000550. De aanvraag betreft de volgende activiteit(en):

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@medemblik.nl of telefoonnummer (0229) 85 60 00.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.