Gemeenteblad van Den Helder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderGemeenteblad 2021, 26117Overige overheidsinformatieZakelijke kennisgeving - Besluit van de gemeenteraad van Den Helder, houdende de afwijzing van het burgerinitiatief over de locatie voor het stadhuis

Op 25 januari 2021 nam de gemeenteraad van Den Helder een besluit over een ingediend burgerinitiatief. Met dit burgerinitiatief werd de gemeenteraad gevraagd alsnog een besluit te nemen over de locatie voor het stadhuis. De gemeenteraad besloot dit burgerinitiatief af te wijzen, omdat de gemeenteraad eerder al een besluit heeft genomen over de locatie voor het nieuwe stadhuis. Op 25 februari 2019 is hiervoor de locatie Willemsoord 66 en 72 aangewezen.

 

Bent u het niet eens met het besluit?

U kunt als belanghebbende tegen dit besluit binnen zes weken na deze kennisgeving met een brief (niet per e-mail) een bezwaarschrift indienen bij de Gemeenteraad van Den Helder, ter attentie van het secretariaat van de Commissie voor de bezwaarschriften, Postbus 36, 1780 AA Den Helder. In het bezwaarschrift moet het volgende staan:

 • -

  uw contactgegevens zoals uw naam en adres (en telefoonnummer);

 • -

  de dagtekening;

 • -

  een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt (u kunt een kopie van het besluit meesturen);

 • -

  de reden(en) waarom u bezwaar indient en wat het besluit volgens u moet zijn;

 • -

  uw handtekening.

Het indienen van een bezwaarschrift schort niet de werking van het hierboven vermelde besluit op. Dat betekent dat het besluit blijft gelden in de tijd dat uw bezwaarschrift in behandeling is. Kunt u vanwege de spoedeisendheid van de betrokken belangen een beslissing op uw bezwaarschrift niet afwachten? Dan kunt u gelijktijdig met of na de indiening van uw bezwaarschrift de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, vragen een voorlopige voorziening te treffen om de werking van het besluit voor de duur van uw bezwaarschriftprocedure te schorsen. Houdt u er rekening mee dat de rechtbank hiervoor kosten in rekening brengt. Zie ook: www.rechtspraak.nl.