Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 2611Beschikkingen | aanvraagKennisgeving ontvangen aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zeecontainer voor onbepaalde tijd, op het perceel van HOSV ter hoogte van de hoek van Kwikstaart, Spanbroek

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 29 december 2020 een aanvraag omgevingsvergunning is ingediend voor het plaatsen van een zeecontainer voor onbepaalde tijd op het perceel van HOSV ter hoogte van de hoek van Kwikstaart, 1715 VV Spanbroek.

Tegen een ontvangen aanvraag kunt u geen bezwaar indienen.

Alle aanvragen liggen ter inzage bij de afdeling Ruimte en Ondernemen, Klaproos 1 in Opmeer. U kunt de stukken inzien in het gemeentehuis. Hiervoor kunt u een afspraak maken met een medewerker van de afdeling Ruimte en Ondernemen, telefoon 0226 – 363 333. U kunt ook een afspraak inplannen via www.opmeer.nl