Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 261054omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Nistelrodensedijk 12, 5472 LB Loosbroek

Datum ontvangst: 30-07-2021

 

Het uitbreiden van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze