Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 261042omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Stuifduin 1, 5384 LM Heesch

Datum ontvangst: 29-07-2021

 

Het verbouwen van een woning en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze