Gemeenteblad van Opmeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpmeerGemeenteblad 2021, 260857omgevingsvergunningKennisgeving ingetrokken aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel, Driestedenweg 95, 1661 BJ De Weere

Burgemeester en wethouders van Opmeer maken bekend dat op 27 juli 2021 de aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een dakkapel op het perceel Driestedenweg 95, 1661 BJ De Weere is ingetrokken.