Gemeenteblad van Drechterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandGemeenteblad 2021, 260074omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Hornweg 1, 1607HP Hem

De gemeente heeft op30 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000582 voor realiseren van een berging met zwembad op locatie Hornweg 1, 1607HP Hem. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

  • bouwen in afwijking van het bestemmingsplan

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Drechterland, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 31 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.