Wijziging van de Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Someren;

 

gezien het voorstel van 16 maart 2021;

 

overwegende dat:

- de tijdelijke standplaatsenlocatie mede door corona onvoldoende in gebruik is genomen;

- derhalve een verlenging van de standplaatsenlocatie aan de Kerkstraat 30 te Someren aannemelijk is;

 

gelet op:

artikel 160 Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

Artikel 2 van de Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 te wijzigen.

 

 

 

Artikel I

Artikel 2 van de Beleidsregels standplaatsen gemeente Someren 2014 komt als volgt te luiden:

 

Artikel 2 Standplaatslocaties

 • 1.

  In de gemeente Someren zijn de navolgende locaties aangewezen voor het innemen van standplaats:

  • a.

   Someren-Dorp: Wilhelminaplein;

  • b.

   Someren-Heide: Kerkplein;

  • c.

   Someren-Eind: Einderplein;

  • d.

   Lierop: Kerkplein;

  • e.

   Someren-Dorp: Kerkstraat 30.

 • 2.

  De exacte aanduiding van de standplaatslocaties is aangegeven op de bij deze beleidsregels behorende plattegronden.

 • 3.

  Buiten de aangewezen locaties als bedoeld in lid 1 en 2, mogen er geen standplaatsen worden ingenomen.

 • 4.

  De standplaatslocatie vermeld onder lid 1 sub e betreft een tijdelijke standplaats tot uiterlijk 31 juli 2022. Medio 2022 zal middels een evaluatie bepaald worden of, en zo ja, onder welke voorwaarden Kerkstraat 30 een (tijdelijke) standplaatslocatie blijft.

 

Artikel II

Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij is bekendgemaakt.

 

Burgemeester en wethouders van Someren,

de secretaris,

T.M.G. van Leeuwen

De burgemeester,

D. Blok

Naar boven