Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 259957omgevingsvergunningBesluit exploitatievergunning, Kapelweg 11 in Best

Burgemeester en wethouders van Best hebben op 30 juli 2021een exploitatievergunning verleend. Het gaat om het aanvragen van een exploitatievergunning.

Locatie:

Kapelweg 11 in Best

Activiteit(en)

  • Exploiteren inrichting

Dossiernummer:

HZ_EXPV-20-01868

exploitatievergunning

Bezwaar

Het besluit en de stukken die daarbijhoren kunt u inzien op het gemeentehuis vanaf de datum van deze bekendmaking. Hiervoor maakt u een afspraak met de afdeling Omgevingszaken, tel. 14 0499. Als u belang hebt bij deze beslissing en u bent het hier niet mee eens, kunt u bezwaar maken. Vanaf 31 juli 2021 kunt u gedurende zes weken bezwaar maken. In een bezwaarschrift moet de volgende informatie staan:

- de datum

- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt

- de reden waarom u bezwaar maakt

- uw naam, (e-mail)adres en handtekening

Het bezwaarschrift stuurt u naar burgemeester en wethouders van Best, Postbus 50, 5680 AB Best. U kunt een bezwaarschrift ook digitaal indienen via https://www.gemeentebest.nl/contact/meldingen-en-klachten/bezwaar-indienen. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Voor het behandelen van een bezwaarschrift hoeft u niets te betalen.

Soms heeft een besluit onherstelbare gevolgen. Dan kunt u niet wachten tot burgemeester en wethouders een beslissing nemen op uw bezwaar. In zo’n geval kunt u aan de rechter vragen om snel een voorlopige uitspraak te doen. Dit noemen we een ‘voorlopige voorziening’. Een verzoek om een voorlopige voorziening stuurt u naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. U stuurt het verzoek in tweevoud, samen met een kopie van uw bezwaarschrift. U kunt het verzoek ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht met uw DigiD.Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening betaalt u griffierecht. De tarieven vindt uop http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht. U kunt de rechter vragen om de gemeente te veroordelen tot het betalen van uw proceskosten en griffierecht. Dit zal de rechter normaal gesproken alleen doen als u gelijk krijgt.