Gemeenteblad van Asten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AstenGemeenteblad 2021, 259836beleidsregelTweede wijziging beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten gemeente Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten;

 

gelet op gelet op het bepaalde in:

 

  • -

    titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • -

    artikel 35 Participatiewet;

besluit:

I. De Beleidsregels tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten als volgt te wijzigen;

 

Artikel 5 wijzigt als volgt:

In artikel 5 lid 2 wordt het woord “augustus” vervangen door “oktober”.

 

Artikel 14 wijzigt als volgt:

In artikel 14 lid 2 wordt het woord “augustus” vervangen door “oktober”.

II. Dit wijzigingsbesluit met terugwerkende kracht in werking te laten treden op 1 januari 2021.

 

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten op 21 juli 2021.

College van burgemeester en wethouders van Asten,

mr. W.M.A. Verberkt

secretaris

A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk

burgemeester