Gemeenteblad van Hoorn

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HoornGemeenteblad 2021, 259652omgevingsvergunningMaelsonstraat 3 ONTWERP - OMGEVINGSVERGUNNING

 

VOORGENOMEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en wethouders zijn voornemens om medewerking te verlenen aan de volgende aanvraag

 

Maelsonstraat 3, brandveilig gebruiken gebouw

 

In verband hiermee liggen bovengenoemde aanvragen, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met ingang van de dag na uitgifte van deze krant, gedurende zes weken –6 augustus 2021 t/m 16 september 2021- ter inzage en bestaat gedurende deze periode de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van zienswijze leest u elders op de pagina onder het kopje “TER INZAGE” en “ZIENSWIJZE”.

In verband hiermee ligt bovengenoemde aanvraag, ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken, met ingang van de dag na uitgifte van dit gemeenteblad, gedurende zes weken ter inzage en bestaat gedurende deze periode de mogelijkheid om zienswijze in te dienen tegen het ontwerpbesluit. Meer informatie over het inzien van de stukken en het indienen van zienswijze leest u hieronder op de pagina.