Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 259313omgevingsvergunningVerlengen beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning, Schrappaardje ong. in Best

Voor de hieronder genoemde aanvraag is de beslistermijn met zes weken uitgesteld:

Omschrijving:

het bouwen van 23 Woningen en het aanleggen van inritten/ uitwegen

Locatie:

Schrappaardje ong. in Best

Activiteit(en):

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Dossiernummer:

WABO_VERG-21-00915

 

Tegen dit besluit kunt u geen bezwaar maken.