Gemeenteblad van Midden-Groningen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Midden-GroningenGemeenteblad 2021, 25896Beschikkingen | aanvraagMolenraai 15 Sappemeer, Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning (reguliere procedure) Z2020-00011532

 

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen heeft besloten om voor de volgende aanvraag omgevingsvergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de beslistermijn te verlengen met 6 weken:

 

- Molenraai 15, 9611 TH Sappemeer, voor het plaatsen van 2 cementsilo’s, ingediend op 25 november 2020.

 

Informatie

Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met de gemeente Midden-Groningen, Gorecht-Oost 166, 9603 AC Hoogezand, telefoonnummer (0598) 37 37 37.