Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het slopen van agrarische gebouwen (C-D-E) aan Laarbroek 2 en 2a te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 26-07-2021 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het slopen van agrarische gebouwen (C-D-E) op de locatie Laarbroek 2 en 2a te Asten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer SM21-0723 en op 27-07-2021 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven