Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 258773omgevingsvergunningBesluit verdagen beslistermijn Langenbergsestraat 2, 5473 NM te Heeswijk-Dinther

Verzenddatum brief verdagen beslistermijn: 30 juli 2021

 

Het vervangen van de kapconstructie

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze