Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 258478omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Voorstraat 5, 5472 PR te Loosbroek

Datum ontvangst: 29-07-2021

 

Het aanleggen van een longeerbak

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze