Gemeenteblad van Zwartewaterland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZwartewaterlandGemeenteblad 2021, 257172overige overheidsinformatieMelding Activiteitenbesluit Verkavelingsweg 1a, 8061 PJ te Hasselt

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende melding is ingediend in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:

 

• Verkavelingsweg 1a, 8061 PJ te Hasselt: voor het vervangen van een gasstation; zaaknummer Z2021-00007124

 

De inrichting valt onder het Activiteitenbesluit milieubeheer en moet voldoen aan de voorschriften in dit besluit.

 

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.

Voor nadere inlichtingen kunt u vanaf heden gedurende 14 dagen, onder vermelding van het zaaknummer, contact opnemen met de Omgevingsdienst IJsselland (tel. 088 525 1050).