Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 257165omgevingsvergunningOntvangen aanvraag voor een omgevingsvergunning Vosbergstraat 21a, 5384 ST te Heesch

Datum ontvangst: 27-07-2021

 

Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening tbv tijdelijk vestigen van sloop-en grondwerkbedrijf

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Er zijn geen bezwaar-/beroepsmogelijkheden.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Reguliere procedure

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze