Gemeenteblad van Enkhuizen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnkhuizenGemeenteblad 2021, 257132omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, t.h.v. Oude Gracht 45, 1601RD Enkhuizen

De gemeente heeft op 29 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000851 voor het kappen van een boom op locatie t.h.v. Oude Gracht 45, 1601RD Enkhuizen. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • kappen van een groenvoorziening

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Enkhuizen, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 30 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.