Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 256500andere vergunningGemeente Vaals - verlengen beslistermijn omgevingsvergunning - exploiteren van een family entertainment center - Mamelis 1a, Lemiers

Ingevolge de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt bekend gemaakt, dat Burgemeester en Wethouders hebben besloten:

  • -

    De termijn, waarbinnen op de aanvraag omgevingsvergunning voor exploiteren van een family entertainment center op het perceel Mamelis 1a te Lemiers, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie F, nummer 520 moet worden beslist, te verlengen met maximaal 6 weken tot uiterlijk 23-09-2021.

    (besluit 20-07-2021, verzonden 21-07-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.