Gemeenteblad van Venray

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VenrayGemeenteblad 2021, 25635Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunning – regulier – aangevraagd (Mgr Martensstraat 23 te Blitterswijck)

Mgr Martensstraat 23 te Blitterswijck - het verbouwen van een schuur naar een woning en een recreatiewoning (HZ-OMV-2021-0001, ontvangstdatum 30 december 2020)

De aanvraag betreft de activiteit(en):

  • Bouw

  • Handelen in strijd met regels RO

Het betreft hier een kennisgeving. U kunt geen zienswijze of bezwaar indienen.

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Venray,

Ingrid Starmans