Bordeslaan 510, 5223 MX en Magistratenlaan 54, 5223 MD te 's-Hertogenbosch, het plaatsen van gevelreclames, vlaggenmasten en baniervlaggen, omgevingsvergunning

Omgevingsvergunning verlengen van de beslistermijn

 

Adres of locatie: Bordeslaan 510, 5223 MX en Magistratenlaan 54, 5223 MD te 's-Hertogenbosch

Omschrijving: het plaatsen van gevelreclames, vlaggenmasten en baniervlaggen

Aangevraagde activiteiten: Strijd Gebr. gronden/bouww. met RO (art. 2.1 lid 1c ) , Reclame (Art. 2.2 lid 1h,1i Wabo)

Kenmerknummer: WB00059230

Uiterste beslisdatum: 15 september 2021

 

Voor deze aanvraag geldt dat de besluitvorming met zes weken is uitgesteld, de uiterste beslisdatum staat vermeld.

 

Naar boven