Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 256154omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag beschikking, Hoofdstraat 244, 1611AN Bovenkarspel

De gemeente heeft op 28 juli 2021 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer 2021-000740 voor renoveren van de voorgevel, het realiseren van een dakopbouw en het plaatsen van 2 dakkapellen op locatie Hoofdstraat 244, 1611AN Bovenkarspel. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende activiteiten:

  • geheel verbouwen van een bouwwerk

 

Inzage

Het besluit en de bijbehorende stukken zijn opgenomen als bijlagen bij deze publicatie. De stukken liggen ook ter inzage op het gemeentehuis.

 

Procedure

U kunt bezwaar maken tegen het besluit. Vermeldt u daarbij het hierboven genoemde zaaknummer. U kunt het bezwaar richten aan het college van gemeente Stede Broec, postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel. De termijn voor het indienen van een bezwaar start op 29 juli 2021 en bedraagt 6 weken. Voor meer informatie over de procedure kunt u contact opnemen via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.