Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255579andere voorlichtingsinformatieGemeente Vaals - rectificatie kennisgeving beleidsregel d.d. 23 juli 2021 (week 29)

Bij onderstaande kennisgeving beleidsregel is foutief vermeld dat deze gedurende de termijn dat bezwaren kunnen worden ingediend ter inzage ligt bij het Klant Contact Centrum. Een beleidsregel is geen voor bezwaar vatbaar besluit. Excuses voor de eventuele verwarring die deze fout tot gevolg heeft.

Kennisgeving beleidsregel

Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) Maastricht Heuvelland :

Ingevolge de bepalingen van titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 35 van de Participatiewet,

gezien de Kamerbrief, d.d. 9 december 2020, van de minister van Economische Zaken en Klimaat e.a. inzake Aanpassingen in het economische steun- en herstelpakket als gevolg van de ontwikkeling in de bestrijding van het coronavirus;

overwegende dat het wenselijk is om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een tegemoetkoming Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK) en hiervoor aparte, tijdelijke beleidsregels vast te stellen;

wordt bekend gemaakt, dat het College van Burgemeester en Wethouders hebben besloten de volgende regeling vast te stellen:

Gewijzigde Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijk kosten (TONK)

Maastricht Heuvelland (besluit: 6 juli 2021, verzonden: 6 juli 2021).