Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255536ander besluit van algemene strekkingGemeente Vaals - besluiten van de gemeenteraad

Het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals maken bekend dat de Raad van de gemeente Vaals in zijn openbare vergadering van 12 juli 2021 heeft vastgesteld:

 

De Subsidieverordening voorziening laadpalen elektrische fietsen op eigen terrein van ondernemingen in de gemeente Vaals

(Raadsbesluit nr. 21.0004009).

 

Inwerkingtreding: 1 september 2021

 

Tegen dit besluit kan geen bezwaar of beroep gemaakt worden.