Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255500andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - realiseren van ondergeschikte horeca bij fruitteeltbedrijf Bischoff - Vaalsbroek 14, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het realiseren van ondergeschikte horeca bij fruitteeltbedrijf Bischoff op het perceel Vaalsbroek 14 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie H, nummer 211 (ontvangen 20-07-2021).

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.