Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 255494andere vergunningGemeente Vaals - aanvraag omgevingsvergunning - gevelopening in de achtergevel (topgevel) van een rijksmonument - Rarenderstraat 24, Vaals

III. ONTVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGSVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn ontvangen:

  • -

    Het maken van een gevelopening in de achtergevel (topgevel) van een rijksmonument op het perceel Rarenderstraat 24 te Vaals, kadastraal bekend gemeente Vaals, sectie B, nummer 3239 (ontvangen 14-07-2021);

Tegen bovenstaande aanvraag kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

In het kader van de Algemene wet bestuursrecht is alleen bezwaar of beroep mogelijk tegen verleende vergunningen. Als u meer informatie wilt over bovenstaande aanvragen kunt u contact opnemen met het cluster Vergunningen.