Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een bedrijfsruimte op locatie Sectie P nummer 1797 (Molenzicht kavelnummer 8) in Zundert

Op 27 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van een bedrijfsruimte op locatie Sectie P nummer 1797 (Molenzicht kavelnummer 8) in Zundert. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004296. De aanvraag betreft:

  • Bouw

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven