Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 255227omgevingsvergunningAanvraag Omgevingsvergunning, activiteit handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, kadastraal perceel Deventer, sectie F, nr. 2797(G) Soestwetering en Breebroeksleiding, 7431 Diepenveen (Z2021- 00009275)

Bij burgemeester en wethouders van Deventer is het volgende verzoek om een omgevingsvergunning ingediend voor het volgende project:

Kadastraal perceel Deventer, sectie F, nr. 2797(G) Soestwetering en Breebroeksleiding, 7431 Diepenveen – ontvangen op 19 juli 2021 voor het afwijken van het bestemmingsplan.

De aanvraag ligt ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1 te Deventer. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact. Eén ieder kan schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester en wethouders, t.a.v. het team Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 14-0570. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan binnen 2 weken na de datum van deze publicatie contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.