Gemeenteblad van Koggenland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KoggenlandGemeenteblad 2021, 254924omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, voor het verhuren in strijd met bestemmingsplan op het perceel Reukgras 12, Goorn

Op 27 juli 2021 heeft de gemeente een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning voor het verhuren in strijd met bestemmingsplan op het perceel Reukgras 12, Goorn. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-000754. De aanvraag betreft:

  • APV-Locatie

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure met een behandeltermijn van 8 weken.Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.