Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 254535omgevingsvergunningAanvraag Omgevingsvergunning, activiteit afwijken van bestemmingsplan, Brink 90, 7411BZ Deventer (Z2021-00009421)

Bij burgemeester en wethouders van Deventer is het volgende verzoek om een omgevingsvergunning ingediend voor het volgende project:

Brink 90, 7411 BZ Deventer– ontvangen op 16 juli 2021 voor het bevestigen van een vlaggenmast op de gevel.

De aanvraag ligt ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1 te Deventer. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact. Eén ieder kan schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester en wethouders, t.a.v. het team Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 14-0570. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan binnen 2 weken na de datum van deze publicatie contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.