Gemeenteblad van Stede Broec

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stede BroecGemeenteblad 2021, 254178omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst aanvraag beschikking, Zesstedenweg 123, 1613JC Grootebroek

Op 24 juli 2021 is een aanvraag ontvangen voor het legaliseren van de erfafscheiding langs de openbare weg op locatie Zesstedenweg 123, 1613JC Grootebroek. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-001019. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een nieuw bouwwerk

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Stede Broec via email vergunningen@sed-wf.nl of telefoonnummer 140228.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Stede Broec