Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2021, 254177omgevingsvergunningVerleende uitgebreide omgevingsvergunning Berkenvenseweg 2, 5473 NN te Heeswijk-Dinther

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze heeft toestemming verleend voor:

 

Het oprichten van een melkveestal en veranderen milieu

 

 

Verzenddatum:27 juli 2021

 

Inzage: U kunt de stukken gedurende zes weken tijdens openingstijden op afspraak inzien in het gemeentehuis in Heesch. De actuele openingstijden vindt u op de webpagina van de gemeente.

Beroep

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na publicatiedatum van dit besluit beroep indienen bij de sector bestuursrecht van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Het beroep heeft geen schorsende werking. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Voorlopige voorziening: Belanghebbenden kunnen, gelijktijdig met een ingediend bezwaar- of beroepschrift, de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen. Er zijn griffierechten verschuldigd.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Gemeente Bernheze-Wet algemene bepalingen omgevingsrecht-Uitgebreide procedure-Besluiten

Heesch, 4 augustus 2021

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze