Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 253871omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen handelsreclame t.b.v. geldautomaat binnen in het pand aan het Gildenplein 10, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Gildenplein 10

    Zaaknummer : Z/2021/366246

    Omschrijving : plaatsen handelsreclame t.b.v. geldautomaat binnen in het pand 

    Ontvangstdatum: 22 juli 2021

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.