Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 253716omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning  aan de Duinrooshof 7, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Duinrooshof 7

    Zaaknummer : Z/2021/366338

    Omschrijving : plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning 

    Ontvangstdatum: 25 juli 2021

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.