Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 253667omgevingsvergunningTermijnverlenging omgevingsvergunning, Eind 73, 6034SM Nederweert-Eind

Betreft: uitbreiding huisvesting arbeidsmigranten

Locatie: Eind 73, 6034SM Nederweert-Eind

Kenmerk: 2021-006683

Besluit datum:26 juli 2021

De beslistermijn is verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.