Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 253666omgevingsvergunningTermijnverlenging omgevingsvergunning, spoorbrug kanaal Wessem - Nederweert

Betreft: aanbouw bordes Spoorbrug Kelpen

Locatie:Spoorbrug kanaal Wessem - Nederweert

Kenmerk: 2021-007077

Besluit datum:27 juli 2021

De beslistermijn is verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.