Gemeenteblad van Nederweert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertGemeenteblad 2021, 253651omgevingsvergunningTermijnverlenging omgevingsvergunning, Peelsteeg 7A, 6031NN Nederweert

Betreft: Uitbreiding bedrijfsgebouw

Locatie: Peelsteeg 7A, 6031NN Nederweert

Kenmerk: 2021-006212

Besluit datum:27 juli 2021

De beslistermijn is verlengd met maximaal zes weken. De aanvraag gaat over de activiteit(en):

  • bouwen van een bouwwerk

Tegen het verlengen van de beslistermijn kunt u geen zienswijze of bezwaarschrift indienen.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Nederweert.