Sloopmelding ingediend en geaccepteerd voor het saneren van asbest aan Monseigneur den Dubbeldenstraat 16 te Asten

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Asten heeft op 12-07-2021 een sloopmelding ontvangen. Het betreft het saneren van asbest op de locatie Monseigneur den Dubbeldenstraat 16 te Asten. De melding is geregistreerd onder zaaknummer

SM21-0656 en op 23-07-2021 geaccepteerd.

 

Deze melding wordt bekendgemaakt om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. Het accepteren van een sloopmelding is geen besluit in de zin van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht. Er geldt daarom geen formele procedure om stukken in te zien, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

 

Naar boven