Gemeenteblad van Deventer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DeventerGemeenteblad 2021, 253500omgevingsvergunningAanvraag Omgevingsvergunning, activiteit bouw, Westerhuispad, Deventer (Z2021-00009261)

Bij burgemeester en wethouders van Deventer is het volgende verzoek om een omgevingsvergunning ingediend voor het volgende project:

Westerhuispad, Deventer– ontvangen op 13-07-2021 voor het vervangen van een brug (17A)

De aanvraag ligt ter inzage. Inzage is mogelijk tijdens kantooruren bij Publiekscontacten Vergunningen, Grote Kerkhof 1 te Deventer. U kunt hiervoor een afspraak maken met een medewerker van Publiekscontacten. Raadpleeg hiervoor www.deventer.nl/contact. Eén ieder kan schriftelijk of mondeling een zienswijze op de aanvraag geven. Uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van het zaaknummer kunt u sturen naar de burgemeester en wethouders, t.a.v. het team Ondernemen en Vergunningen, Postbus 5000, 7400 GC Deventer. Voor een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met het team Ondernemen en Vergunningen op telefoonnummer 14-0570. Als u van plan bent een zienswijze in te dienen, neem dan binnen 2 weken na de datum van deze publicatie contact met ons op. Zo voorkomt u dat uw zienswijze mogelijk niet betrokken kan worden bij de besluitvorming.