Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Laan van Meerderdervoort, Waldeck Pyrmontkade en Vondelstraat te Den Haag

Algemene informatie

Het kappen van 43 bomen (stamomtrekken 34-183cm) staande in de openbare ruimte op een deel van de Laan van Meerdervoort, Waldeck Pyrmontkade en Vondelstraat ten behoeve van de herinrichting en het gereed maken van breder materieel van een deel van tramlijn 16Z (INTHR)

 

Ons kenmerk: 202113998

Stadsdeel:

  • -

    Centrum

Locatie(s)

Laan van Meerderdervoort, Waldeck Pyrmontkade en Vondelstraat

Ontvangstdatum aanvraag:

26 juli 2021

Ter informatie

Dit is een publicatie van de ingediende aanvraag.

De gemeente neemt de aanvraag in behandeling en zal daarover een besluit nemen.

Meer informatie over het verloop van het proces en vanaf wanneer er (indien van toepassing) bezwaar of beroep kan worden ingesteld, kunt u vinden op de informatiepagina voor omgevingsvergunningen.

Inzage

Tijdens de behandeling kan de aanvraag met bijlagen worden ingezien bij het Den Haag Informatiecentrum, voor zover de wet of het beleid zich hiertegen niet verzet. Hetzelfde geldt voor het besluit met de bijbehorende stukken.

Locatie van de getoonde markers op de kaart

De activiteit vindt plaats binnen het door markers omgeven gebied. Deze kan afwijken van de feitelijke locatie waar de betreffende activiteit plaatsvindt. De werkelijke locatie is in het achterliggende dossier beschreven en beschikbaar.

Meer informatie?

Algemene informatie over de bekendmakingen van de gemeente Den Haag vindt u op www.denhaag.nl/bekendmakingen. U kunt ook contact met ons opnemen via telefoonnummer 14070.

Naar boven