Gemeenteblad van Heemskerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeemskerkGemeenteblad 2021, 253287omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning, realiseren van een opbouw op de garage aan Terschelling 17, te Heemskerk.

Burgemeester en wethouders van Heemskerk maken bekend overeenkomstig artikel 3.8 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de onderstaande aanvraag voor een omgevingsvergunning te hebben ontvangen:

 

  • Locatie : Terschelling 17

    Zaaknummer : Z/2021/365947

    Omschrijving : realiseren van een opbouw op de garage 

    Ontvangstdatum: 19 juli 2021

In dit stadium is nog niet bekend of aan de aanvraag kan worden meegewerkt.

Nadere inlichtingen: team Vergunningen, Toezicht, Handhaving & Veiligheid, 140251.